Evidence ohlašovacích listů

 • Produkujete nebo nakládáte s nebezpečnými odpady?

 • Zajišťujete jejich přepravu ať už jako odesilatel, dopravce nebo příjemce?

     Pokud ano, pak se na Vás vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. Jedná se o vedení evidence přepravy nebezpečných odpadů, vytváření příslušných dokladů jeko je Ohlašovací list podle přílohy č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, Přepravní doklad podle Mezinárodní dohody ADR a především elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP, pokud jste v roli odesilatele nebo příjemce.

     Naše společnost již od roku 1992 vytváří specializovaný software pro odpadové hospodářství. Pro elektronické ohlašování přepravy NO do ISPOP, které se v plném provozu projeví od 2.5.2018, jsme vyvinuli zcela nové, moderní a sofistikované řešení, které Vám umožní plnění těchto zákonných povinností, nabídne Vám dokonalý pořádek v datech a usnadní tvorbu průběžné evidence odpadů. Cílem našich softwarových řešení je ulehčit práci a zajistit, aby jednou zapsaný údaj posloužil pro splnění všech evidenčních i ohlašovacích povinností.

     Pro náš program EVI 8 na evidenci odpadů a roční hlášení, který aktuálně využívá přes 4.000 původců a zpracovatelů odpadů a pro provozní program SKLAD Odpadů 8, který pomáhá převážné většině provozovatelů skládek, spaloven, sběrných dvorů atp., jsme vytvořili nový modul OLPNO. Tento modul může být pro Vás ideálním řešením, kterým:

 • snadno a rychle vyplníte Ohlašovací list,
 • předem a jednoduše elektronicky ohlásíte přepravu nebezpečného odpadu,
 • zajistíte opravu údajů dle skutečnosti,
 • potvrdíte přijetí nebezpečného odpadu do zařízení,
 • zrušíte ohlášenou, ale nezrealizovanou přepravu,
 • stáhnete dotčené ohlášené údaje o přepravě z ISPOP do své evidence (jednotlivě i hromadně).

     Kromě základních ohlašovacích a evidenčních funkcí nabízí modul OLPNO:

 • používání Vámi vytvořených šablon pro snadné zakládání nových přeprav,
 • upozorňování blížících se zákonných lhůt,
 • zadávání a tisk Přepravních dokladů v souladu s požadavky Mezinárodní dohody ADR,
 • tvorbu průběžné evidence odpadů na základě potvrzených ohlašovacích listů,
 • mnohé další nadstavbové funkce pro tisky a přehledy.

Mějte svá data u sebe a pod kontrolou!

     Modul OLPNO obsahuje všechny potřebné číselníky jako je Katalog odpadů (Příloha č. 1 vyhlášky 93/2016 Sb.), Základní územní jednotky ZÚJ, obce s rozšířenou působností ORP, číselník ulic UIR-ADR, PSČ a volitelně lze propojit i s naším produktem RES Plus obsahujícím Registr ekonomických subjektů – snadné zadávání a kontrola subjektů přes IČO a název, Rejstřík živnostenského podnikání – vkládání a kontrola Identifikačního čísla provozovny IČP, Registr zařízení – kontrola existence oprávněné osoby k převzetí odpadu a snadná editace Identifikačního čísla zařízení IČZ. Dále lze v modulu využít uživatelské číselníky jako je seznam vozů s registračními značkami, seznam subjektů a kontaktů. Všechny údaje tak můžete před ohlášením snadno editovat i verifikovat.

     OLPNO lze zakoupit jako volitelný modul v programech EVI 8 i SKLAD Odpadů 8. Lze ho provozovat s ostatními moduly i samostatně. Cena modulu v jedné licenci již od 1.490,- Kč bez DPH.

     V případě zájmu nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 485 102 698 nebo e-mailu obchod@inisoft.cz. Poradíme a sestavíme Vám nabídku přímo na míru.

     Rovněž jsme pro Vás připravili sérii školení na téma evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Kompletní nabídku námi pořádaných školení najdete na internetové adrese https://www.inisoft.cz/skoleni.

 

Ukázka modulu OLPNO:

Modul OLPNO

Modul OLPNO v EVI 8

Tisk ohlašovacího listu

Tisk OLPNO


Návod k modulu OLPNO